Sta je buka?

Buka je svaki nezeljen ili stetan zvuk koji podrazumeva stetno delovanje zvuka na ljudski organizam.

Neki zvuci prijatni pojedinima (poput govora i muzike), drugima mogu predstavljati neprijatan zvuk.

Buka predstavlja deo nase svakodnevnice. Ne mozemo je izbeci, a ujedno se ne mozemo navi'i na nju.

Karakteristike buke

Talas je najcesce longitudinalan.

Mehanicki je i prostire se kroz materijalnu sredinu.

Postoji buka u ultrazvucnom i infrazvucnom delu intervala.

Javljaju se u vidu vibracija, koje najcesce imaju los uticaj na organizam.

Najvaznije karakteristike buke su:

  1. Jacina zvuka
  2. Frekvencijski spektar zvuka
  3. Trajanje buke

Subjektivna jacina zvuka - jedinica za izrazavanje jacine zvuka jeste bel(B), ali se najcesce koristi decibel(dB).

Frekvencijski spektar zvuka - merna jedinica je herz(Hz) i prikazuje funkciju u promeni frekvencije.

Podela buke

Buka se deli na sirokopojasnu, uskopojasnu, istaknuti ton i tonalni zvuk.

Kod sirokopojasne buke, akusticka energija rasporedjena je u relativno sirokom opsegu frekvencija. Spektar je uglavnom bez neravnina(vodopad, aputoput...)

Sirokopojasna buka

Uskopojansna buku karakterise akusticka energija koja je koncentrisana u relativno uskom opsegu frekvencija. Spektar ce uglavnom pokazati lokalizovanu "grbu" ili pik u amplitudi.

Uskopojasna buka

Istaknuti ton je periodicna promena zvucnog pritiska koja stvara osecaj visine tona. Spektar najcesce ima jednu liniju na osnovnoj frekvenciji i vise linija na harmonicima osnovne frekvencije.

Tonalni zvuk je zvuk kojeg karakterise pojedinacna frekvencijska ili uskopojasna komponenta koja se cujno izdvaja iz ukupnog zvuka.

Tonalni zvuk

Tipovi buke u vremenskom domenu

  1. Nepromenljiva buka
  2. Promenljiva buka
  3. Isprekidana buka
  4. Impulsna buka